schilderij_bewerkt.jpg

Afra van Gool

"ik sta voor u,

achter u

en naast u".

Advocaat en Mediator

ADVOCAAT

MEDIATOr

Over mij

schilderij_bewerkt.jpg

RECHTSGEBIEDEN

 
schilderij_bewerkt.jpg

MEDIATION

Voordat de mediation van start gaat wordt er een mediationovereenkomst opgesteld. Hierdoor krijgt de rol van de mediator juridische betekenis. Er worden spelregels opgesteld waarbinnen de mediation plaats zal vinden, de neutraliteit van de mediator wordt vastgelegd en de mediator belooft zich te houden aan de geheimhoudingsplicht.

 

Een mediationtraject bestaat uit verschillende gesprekken waarin naar oplossingen wordt gezocht waar beide partijen mee in kunnen stemmen.


Tijdens de mediation hebben beide partners de ruimte hun meningen te uiten, zaken uit te praten en worden (creatieve) oplossingen bedacht en uitgewerkt. Door juist samen als partners in overleg te zijn, zijn regelingen mogelijk die bij de rechter mogelijk niet tot stand kunnen worden gebracht.

Bovendien is een regeling die in overleg tussen u en uw (ex-)partner tot stand is gekomen toekomstbestendiger.

De kans op een conflict tussen u beiden is minder groot dan bij een opgelegde beslissing van een rechter.

 

CONTACT

Galeistraat 5 5237 PJ - 's-Hertogenbosch

 073-6450455

 073-6450079

info@vangooladvoc.nl

© 2020 Mr. A.C.M. van Gool  | Website by Signdept.nl  |  DISCLAMER -  ALGEMENE VOORWAARDEN