top of page
schilderij_bewerkt.jpg
Afra portretfoto 15-10-2013.JPG

Afra van Gool

"ik sta voor u,

achter u

en naast u".

Advocaat en Registermediator

ADVOCAAT

REGISTERMEDIATOr

AFRAvanGOOL_wit_wit.png

Over mij

Mr. A.C.M. (Afra) van Gool,
 

Na een internationale carrière in het bedrijfsleven ben ik op 32-jarige leeftijd een studie Nederlands Recht begonnen aan de Universiteit van Tilburg.

In 1991 ben ik privaatrechtelijk afgestudeerd met als afstudeerrichting IPR (Internationaal Privaat Recht).

Tijdens mijn rechtenstudie heb ik gewerkt als juridisch secretaresse bij een gerenommeerd advocatenkantoor in Breda en als buitengriffier bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.


In januari 1992 ben ik beëdigd en sindsdien werkzaam als advocaat. Conform artikel 35b, eerste lid van de Regeling op de advocatuur sta ik op onderstaande rechtgebieden geregisteerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

In 1997 ben ik bewust gestart met mijn eigen kantoor met een informeel en laagdrempelig karakter en een ontspannen sfeer. Vanuit een algemene praktijk heb ik mij verder gespecialiseerd in de rechtsgebieden Personen- en Familierecht, waaronder (echt)scheidingsrecht, Strafrecht en Jeugdrecht. Specialisatie vind ik noodzakelijk om de beste dienstverlening op maat te kunnen bieden aan mijn cliënten.

De rechtsgebieden waarop ik actief ben raken mensen niet alleen juridisch, maar ook zeer persoonlijk. Ik zie het als mijn taak u te helpen de juridische en emotionele aspecten van een conflict van elkaar te scheiden.

 

Minderjarigen hebben steeds mijn bijzondere aandacht. Of ze nu ongewild betrokken raken bij de (echt)scheiding van hun ouders of zelf betrokken zijn als verdachte in een strafzaak. Zij hebben hun toekomst nog voor zich en hebben in de huidige tijd de beste hulp daarbij nodig.

 

Als betrokken advocaat kom ik op voor uw belangen en denk ik met u mee. Ik blijf ook altijd openstaan voor overleg met de wederpartij zolang dat kan. Het kan immers tijdwinst betekenen, wat ook in uw belang is.

In een mediation bied ik u mijn betrokken, deskundige en oplossingsgerichte begeleiding waarbij ik opkom voor uw beider belangen. Samen met u streef ik naar een zo optimaal mogelijk resultaat, waarbij de verstandhouding tussen u als (ex-)partners zo optimaal mogelijk blijft.

 

Als advocaat ben ik lid van de beroepsverenigingen vFAS en VNJA en FJR.

Daarnaast ben ik als registermediator aangesloten bij de MfN en ben ik rechtbankmediator.

schilderij_bewerkt.jpg
vfas_familie-1.png
VNJA_LOGO_TEST_WEB-h110.png
VNJA_LOGO_TEST_WEB-h110.png
fjr_edited.png

GEREGISTREERDE RECHTSGEBIEDEN

 

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heb ik de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Algemene Praktijk

  • Personen- en Familierecht

  •  Strafrecht

 

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

MIJN WERKGEBIED
schilderij_bewerkt.jpg
vfas_scheiding-1.png
MfN_Registermediator1.png

mediation is een specialisme

MEDIATION

Voordat de mediation van start gaat wordt er een mediationovereenkomst opgesteld. Hierdoor krijgt de rol van de mediator juridische betekenis. Er worden spelregels opgesteld waarbinnen de mediation plaats zal vinden, de neutraliteit van de mediator wordt vastgelegd en de mediator belooft zich te houden aan de geheimhoudingsplicht.

 

Een mediationtraject bestaat uit verschillende gesprekken waarin naar oplossingen wordt gezocht waar beide partijen mee in kunnen stemmen.


Tijdens de mediation hebben beide partners de ruimte hun meningen te uiten, zaken uit te praten en worden (creatieve) oplossingen bedacht en uitgewerkt. Door juist samen als partners in overleg te zijn, zijn regelingen mogelijk die bij de rechter mogelijk niet tot stand kunnen worden gebracht.

Bovendien is een regeling die in overleg tussen u en uw (ex-)partner tot stand is gekomen toekomstbestendiger.

De kans op een conflict tussen u beiden is minder groot dan bij een opgelegde beslissing van een rechter.

CONTACT
bottom of page