top of page
toga.JPG
AFRAvanGOOL_wit_wit.png
Intake

Intakegesprek

In een vrijblijvend oriënterend telefoongesprek kunt u uw probleem voorleggen. Een snelle analyse van uw probleem kan leiden tot een intakegesprek. Het eerste halfuur daarvan is kosteloos. Daarna geldt het uurtarief  (zie hierna).

Uurtarief advocaat

Wanneer u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand door de Raad voor Rechtsbijstand omdat u niet aan de gestelde voorwaarden voldoet of omdat u hier uitdrukkelijk van afziet, breng ik mijn werkzaamheden als advocaat volgens het afgesproken uurtarief bij u in rekening. Voor alle zaken die ik niet tegen een vast tarief kan aanbieden, hanteer ik een uurtarief tenzij u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Kosten worden berekend op basis van de aan uw dossier bestede tijd. Het tarief varieert van € 275,- tot € 350,- per uur (inclusief 7% kantoorkosten en BTW) en is afhankelijk van factoren als complexiteit van de zaak, het rechtsgebied als ook de mate van spoedeisendheid. Bij de factuur ontvangt u altijd een specificatie van de in rekening gebrachte werkzaamheden.

 

Uurtarief mediation

De kosten van de bijstand via mediation bedragen € 275,- per uur (inclusief 7% kantoorkosten en BTW). Deze kosten betalen de partijen gezamenlijk, Beide partijen zijn dan ook voor de kosten verantwoordelijk. U ontvangt gemiddeld eens per maand een nota voor de in die maand voor u verrichte werkzaamheden. In voorkomende gevallen is het mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken. Vraagt u gerust tijdens het eerste gesprek naar de mogelijkheden.

Wilt u de afspraken die tijdens de mediation zijn gemaakt vastleggen in een rechterlijke beschikking, dan dient u rekening te houden met extra kosten, zoals bijvoorbeeld leges, kosten voor het opvragen van gemeentelijke uittreksels en griffierecht, een vergoeding die de rechtbank berekent voor het voeren van de procedure. Deze kosten breng ik rechtstreeks bij u in rekening.

 

Gesubsidieerde rechtsbijstand  (toevoeging)

Gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging) wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). De RvR betaalt een deel van het honorarium van de advocaat. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u alleen een eigen bijdrage daarin.

 

Aan gesubsidieerde rechtsbijstand zijn voorwaarden verbonden.

  • Er wordt bij de aanvraag van een toevoeging gekeken naar de reden waarom u rechtsbijstand aanvraagt. Zo moet het gaan om een probleem dat u niet zelf kunt oplossen en mag de zaak niet over een te klein financieel belang gaan.

  • Inkomenstoets Alleen tot een bepaalde inkomensgrens komt u in aanmerking voor een toevoeging. Ook het inkomen van uw partner kan hierbij van belang zijn. Heeft u recht op een toevoeging dan betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan uw advocaat. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt door de Raad voor Rechtsbijstand bepaald. Ook achteraf kan de RvR nog een inkomenstoets toepassen.

  • U mag niet veel vermogen hebben.

  • De financiële opbrengst van de zaak mag niet te hoog zijn. Na afloop van de rechtsbijstand kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar wat de zaak in financiële zin heeft opgebracht. Is dit meer dan de door de Raad gestelde grens dan trekt de RvR de toevoeging in en moet u met terugwerkende kracht alsnog de kosten van de advocaat zelf betalen.

 

Indienen aanvraag

Als u denkt dat u aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toevoeging voldoet, dan kan ik voor u een toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. De RvR bepaalt of u in aanmerking komt voor een toevoeging. De gegevens over uw inkomen en vermogen krijgt de RvR van de Belastingdienst. Deze gegevens hoeft u dus niet zelf te verschaffen. De RvR laat u per brief weten of u in aanmerking komt voor een toevoeging. In deze brief staat ook de hoogte van de eigen bijdrage vermeld. Voor deze eigen bijdrage ontvangt u vervolgens van mij een factuur.

 

Kosten die niet door een toevoeging gedekt worden

Een toevoeging dekt alleen de kosten voor een advocaat. Andere kosten zoals griffierechten (administratiekosten voor de rechtbank), kosten van uittreksels, deurwaarderskosten en eventuele proceskosten worden door de RvR niet vergoed.

 

Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u als eigen bijdrage moet betalen. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Op dit moment varieert de hoogte van de eigen bijdrage tussen € 143,- en € 849,-.Voor de inkomensgrenzen, de eigen bijdrage en de vermogensgrenzen van de gesubsidieerde rechtsbijstand wordt verwezen naar de site van de Raad voor Rechtsbijstand www.rvr.org.

 

Overige kosten van een procedure


Deurwaarderskosten
Het uitbrengen van een dagvaarding door de deurwaarder kost geld. Degene die de dagvaarding uitbrengt, schiet dit geld voor (als u procedeert op toevoeging, schiet de RvR dit voor). Degene die de procedure verliest, draait meestal ook voor de deurwaarderskosten op (maar niet altijd).
 
Griffierechten
Zodra de procedure voor u bij de rechtbank of het hof is aangebracht, bent u griffierechten verschuldigd. De hoogte daarvan vindt u op de website van de rechtspraak. Vaak moet de verliezende partij de griffierechten van de winnende partij vergoeden, maar een belangrijke uitzondering hierop vormen de meeste zaken in het personen- en familierecht.

 
Uittreksels
Vaak zijn voor een procedure stukken nodig, zoals uittreksels, stukken uit het Kadaster of Kamer van Koophandel-uittreksels. De meeste instanties verstrekken deze stukken niet kosteloos. De kosten voor het opvragen van de nodige stukken worden door mij voorgeschoten en aan u doorberekend.
 
Kostenveroordeling
Er zijn procedures waarbij u er rekening mee dient te houden dat als u verliest, u in de kosten kunt worden veroordeeld. 


Inningskosten
Als u een zaak heeft gewonnen, moet u nog krijgen waar u volgens de rechter recht op heeft. Daar kunnen ook weer kosten mee gemoeid zijn, zoals de kosten voor het leggen van beslag en deurwaarderskosten. 


 

UURTARIEF
Aanvraag
Overige kosten
bottom of page