top of page
Herziening van de wet
logo_2016.png
AFRAvanGOOL_wit_wit.png

STRAFRECHT

Strafrecht algemeen

 

Algemeen

U kunt op verschillende manieren in aanraking komen met het strafrecht. Dit kan als verdachte, maar ook als u het slachtoffer bent van een misdrijf. Als u verdacht wordt van een strafbaar feit heeft u in de meeste gevallen de bijstand van een advocaat nodig, die uw belangen behartigt en opkomt voor uw rechten. Voor deze bijstand kunt u bij mij terecht. Weet u niet zeker of u een advocaat nodig heeft, aarzel dan niet en neem voor een vrijblijvend advies telefonisch contact op.

 

Als u wordt aangehouden door de politie

Wanneer u als verdachte wordt aangehouden hebt u voorafgaand aan uw verhoor recht op overleg met een advocaat, de zogenaamde consultatiebijstand. U wordt dan op het politiebureau bezocht door de dienstdoende piketadvocaat of indien beschikbaar uw eigen advocaat.

 

Verhoord worden door de politie

Sinds 1 maart 2016 hebt u bovendien recht op aanwezigheid van een advocaat bij (alle) verhoren door de politie.
Dit heet verhoorbijstand. Alleen als u vrijwillig en ondubbelzinnig van deze bijstand afziet mag de politie u zonder aanwezigheid van een advocaat verhoren.

 

Door de politie kunt u na uw aanhouding maximaal 9 uur worden vastgehouden, het zogenaamde ‘ophouden voor verhoor’. De nachtelijke uren tussen 24.00 en 09.00 uur tellen voor deze termijn overigens niet mee.

 

In verzekering gesteld door de politie

Als de politie u, na het verstrijken van de 9-uurstermijn, langer wenst vast te houden wordt u ‘in verzekering’ gesteld, standaard voor de duur van 3 dagen. Vanaf dat moment krijgt u een advocaat toegewezen die u adviseert en u kan begeleiden in het gehele strafproces. Dit geschiedt via  de zogenaamde piketregeling.

 

Als gespecialiseerd advocaat neem ik deel aan deze piketregeling en kan ik u vanaf het eerste moment van uw aanhouding ondersteunen, adviseren en bijstaan bij de verhoren door de politie.

Strafrecht Algemeen
Aanhouding Verhoor

Aanhouding en verhoor

 

Algemeen

Als de politie u verdenkt van betrokkenheid bij een strafbaar feit, bestaat de mogelijkheid dat u wordt aangehouden.

Het openbaar ministerie beschikt over een ruim scala aan bevoegdheden, waardoor men u enige tijd kan vasthouden op het politiebureau of op een arrestantencomplex. Als u vervolgens in voorlopige hechtenis wordt genomen, en vaak ook al daarvoor, heeft u recht op bijstand van een advocaat. U kunt zelf aangeven welke advocaat u wilt spreken om u in deze lastige en vervelende situatie te adviseren over uw rechten.

 

Het is ook mogelijk dat u niet direct wordt aangehouden, maar een uitnodiging krijgt om op het politiebureau te komen praten. Dan is het heel verstandig om op voorhand contact met mij op te nemen. Wij bespreken dan samen uw mogelijkheden en ik kan u dan  goed voorbereiden op deze aanhouding en/of het verhoor en u vertellen wat u te wachten staat.

Als u vervolgens daadwerkelijk wordt aangehouden ben ik daarop ook al voorbereid en op de hoogte van uw zaak zodat ik u verder kan bijstaan en adviseren.

Bijstand

Bijstand advocaat

 

Algemeen

Door mijn ruim 25 jaar ervaring als advocaat beschik ik over de nodige kennis en ervaring met bijstand aan verdachten van misdrijven en overtredingen in o.a. geweldszaken (moord, doodslag, mishandeling), drugszaken (softdrugs, harddrugs, ontnemingsvorderingen), vermogensdelicten (diefstal, heling, fraude).

 

Ik adviseer en begeleid u in het gehele strafproces, denk met u mee en sta altijd voor u klaar.  Het strafdossier wordt opgevraagd en zo spoedig mogelijk na ontvangst met u doorgesproken. Zo raakt u al in een vroegtijdig stadium van het strafrechtelijk onderzoek bekend met alle aspecten van het feit waarvan u verdacht wordt.

 

U wordt verdacht

Indien u verdacht wordt van een misdrijf of overtreding of u verwacht te worden aangehouden, krijgt u te maken met het strafrecht. Professionele rechtsbijstand is dan (vaak) een must want een strafrechtadvocaat kan u behoeden voor een mogelijk onterechte strafoplegging. Zo kan het accepteren van een transactie in de vorm van een ogenschijnlijk geringe boete (zie TOM-zitting / OTP-zitting) u in de toekomst nog duur komen te staan als u bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig heeft. Dit komt steeds vaker voor.

 

Cliënten adviseer ik -als dat mogelijk is- reeds vóór een eerste contact met politie en/of justitie maar in ieder geval direct na aanhouding en nog voor het eerste verhoor door de politie. Indien u verwacht te worden aangehouden is het verstandig om al op voorhand met mij contact op te nemen om uw zaak te bespreken. Ik  kan u dan adviseren en met u de strategie afstemmen.

Na uw aanhouding hebt u het recht om aan de politie aan te geven dat u mij als  advocaat van uw eigen voorkeur wenst te spreken. Wordt u aangehouden dan heeft u recht op bijstand van een gespecialiseerde advocaat die deelneemt aan de zogenaamde piketregeling. Ik neem ook deel aan deze piketregeling.

In geval van een aanhouding is deze bijstand in de meeste gevallen voor u kosteloos (pro deo).

 

Als u moet voorkomen

Ik adviseer u  omtrent uw proceshouding, zodat u niet onnodig (te) zwaar wordt afgestraft.

 

De rechter houdt rekening met strafverhogende (bijvoorbeeld recidive) maar ook met strafverlagende omstandigheden en  betrekt in zijn oordeel de eis van de Officier van Justitie maar uiteraard ook het standpunt van de verdediging.

Voor een aantal vaak voorkomende delicten zijn zogenaamde LOVS-afspraken gemaakt, die als uitgangspunt dienen bij het opleggen van de straf.

 

Straf blijft vaak maatwerk, waarbij met name de persoonlijke omstandigheden van de verdachte tot afwijking van een normaliter op te leggen straf kunnen leiden. Door het opleggen van een (deels) voorwaardelijke straf krijgt de veroordeelde bijvoorbeeld een extra prikkel om niet weer in de fout te gaan. Met een goed reclasseringsrapport kan een verdachte bij de rechter zijn/haar voordeel doen.

Een meewerkende en erkennende houding van een verdachte is in beginsel een reden om een eventuele straf te matigen.

Tom Zitting

TOM-zitting

 

Taakstraf Openbaar Ministerie (TOM-zitting)

Het Openbaar Ministerie (OM) kan besluiten om uw strafzaak af te doen via een zogenaamde TOM-zitting. U wordt dan opgeroepen voor een speciale OM-zitting.

 

Transactievoorstel

Het OM (parket) doet tijdens een dergelijke zitting aan een verdachte een aanbod (transactievoorstel)  om een strafvervolging (via de rechter) te voorkomen. Ik ga met u mee naar het gesprek bij het parket, beoordeel samen met u of het voorstel van het openbaar ministerie redelijk is of niet en geef u advies. Als u het voorstel van het openbaar ministerie niet accepteert, dan verdedig ik uw belangen ter zitting bij de rechter.

 

Het transactievoorstel kan bestaan uit een werk- of leerstraf maar het kan ook zijn dat betaling van een schadevergoeding aan het slachtoffer als voorwaarde wordt gesteld. Dit is mogelijk bij een groot aantal veel voorkomende strafbare feiten. Als u dit aanbod accepteert hoeft u vervolgens niet meer voor de strafrechter te verschijnen. De maximumstraf bij meerderjarigen bedraagt 120 uur werk-/leerstraf.

 

Ook tijdens een TOM-zitting kunt u zich laten bijstaan door een advocaat. U moet dan wel zelf contact met uw advocaat opnemen; de advocaat wordt niet automatisch van deze zitting op de hoogte gebracht. Ik zal voorafgaand aan de zitting het proces-verbaal (lees: strafdossier) bij Justitie opvragen en de inhoud en uw kansen en mogelijkheden met u bespreken.

 

Strafblad

Het accepteren van een transactie of strafbeschikking bij een OM-zitting wordt op uw strafblad vermeld. Het is dus niet zo dat u door betaling van de transactie of het accepteren van een strafbeschikking een strafblad voorkomt. Dit is een veel voorkomend misverstand wat verstrekkende gevolgen voor u kan hebben, bijvoorbeeld als u later voor een baan een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) nodig hebt.

Ga nooit zomaar akkoord met een strafvoorstel en laat uw zaak altijd eerst door mij beoordelen.

Dagvaadiging

Dagvaarding

 

Dagvaarding ontvangen

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Een dagvaarding is een brief waarin staat beschreven van welk strafbaar feit u wordt verdacht en wordt u opgeroepen om op een bepaalde datum ter zitting van de rechter te verschijnen en bij welke rechtbank dit gebeurt.

Dit kan de kantonrechter zijn (één rechter), de politierechter (één rechter), of de meervoudige kamer (drie rechters).

 

De politierechter behandelt de meer eenvoudige strafzaken (mishandeling, bedreiging, vernieling, hennepzaken, eenvoudige diefstallen e.d.). De meervoudige kamer behandelt de zwaardere zaken (ernstige geweldszaken, zedendelicten, ernstige verkeerszaken met letsel, e.d.) Eenvoudige verkeerszaken en overtredingen worden vaak behandeld door de kantonrechter.

 

Procesbijstand

In al deze zaken hebt u recht op bijstand van een advocaat. Als u een laag inkomen heeft en on- of mindervermogend bent heeft u bij de genoemde strafzaken recht op bijstand op basis van een toevoeging (pro deo). De precieze voorwaarden hiervoor vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl.

 

Heeft u een dagvaarding ontvangen en wilt u dat ik u bijsta? Neem dan contact met mij op.

Ik vraag dan uw dossier op bij Justitie, bespreek met u de inhoud van dit dossier, bereid u voor op de zitting en stem samen met u de strategie af. Hierdoor komen wij allebei goed voorbereid op de zitting, waar ik vervolgens uw belangen verdedig tegenover de rechter.

Contact
bottom of page