top of page
produktiebladopprinter.JPG

MIJn WERKWIJZE

DSC_0677.JPG
AFRAvanGOOL_wit_wit.png

Betrokken en integer

Bemiddelend en oplossend

In een vrijblijvend oriënterend telefoongesprek kunt u uw probleem voorleggen.

Een snelle analyse van uw probleem kan leiden tot een intakegesprek.

 

Dit intakegesprek dient een aantal doelen. Zo worden uw persoonlijke gegevens genoteerd en gaan wij dieper in op het probleem waarvoor u een oplossing zoekt. Ik duid u, in vervolg op ons eerdere telefoongesprek, hoe uw probleem juridisch ligt.

U kunt tijdens dit gesprek uiteraard ook uw vragen stellen. Een niet onbelangrijk doel is verder om kennis te maken met elkaar, zodat u weet bij wie u de behandeling van uw probleem neerlegt. Deze kennismaking is belangrijk omdat ik van mening ben dat de oplossing van het probleem en een adequate aanpak gebaat is bij een goede samenwerking tussen advocaat en cliënt.

 

Ik geef u mijn inschatting van uw zaak en houd u de verschillende mogelijke scenario’s voor: hoe lang gaat het duren en wat zijn de slagingskansen. Ook bespreek ik met u de kosten van mijn bijstand.

Het eerste half uur van dit intakegesprek is kosteloos. In de opdrachtbevestiging aan u verwoord ik de inhoud van ons gesprek en de afspraken die wij met elkaar gemaakt hebben.

 

U bent cliënt geworden

Hierna is uw zaak (dossier) bij mij in behandeling. Meestal zullen wij contact met elkaar hebben per email of per telefoon. Soms is het prettiger en gemakkelijker om op kantoor of -in bijzondere situaties- bij u thuis af te spreken. Belangrijke zaken worden u per brief of email bevestigd. Van berichten van de wederpartij ontvangt u van mij een kopie.

Inhoudelijke uitgaande berichten worden u in beginsel eerst in concept voorgelegd.

Processtukken die namens u ingediend worden bij een gerechtelijke instantie worden zoveel mogelijk eerst in concept aan u voorgelegd en besproken.

 

Omdat ik alleen kantoor houd,  wordt u altijd door mij geholpen en niet door iemand anders. Bij mijn afwezigheid kunt u een voicemail inspreken, per mail een bericht achterlaten of een bericht inspreken op mijn antwoordapparaat. Als ik afwezig ben vanwege vakantie, cursus of ziekte worden vaste waarnemers ingeschakeld. U wordt hier zo tijdig mogelijk over geïnformeerd.

 

Sluiting dossier

Nadat uw probleem is afgewikkeld wordt uw dossier gesloten en gaat de verjaringstermijn van 5 jaar in.

Na afloop daarvan wordt uw dossier vernietigd. In een nabespreking kunnen wij beiden onze samenwerking evalueren.

bottom of page